Priemyselné konfederácie

Nájdených 591 firiem

Zväz sklárskeho priemyslu SR

Bratislavská 9, 911 05 Trenčín
+421 32 6521285

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky

Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
+421 2 43427283

ČESMAD Slovakia

Levická 1, 826 40 Bratislava
+421 2 55410420

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Blumentálska 19, 816 14 Bratislava
+421 2 50225300

Slovenská lekárnická komora

Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava
+421 69 2029486

Slovenská banícka spoločnosť

Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica
+421 904 667385

Slovenská hutnícka spoločnosť

Urbánkova 2, 040 01 Košice
+421 55 6331961

Cech kamenárov Slovenska

Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
+421 36 6224801

Cech strechárov Slovenska

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
+421 2 43426259

Slovenská asociácia strojných inžinierov

Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
+421 2 65425749

Milan Seliak - Help

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
+421 32 7431777; +421 905 343914

Ján Lukačovič - SALLY

Rošlímska 15, 919 27 Brestovany
+421 908 767949

Richard Esterle E and E

Farnianska 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 905 627642

Ing. Milan Gacík - Repčík

Kuzmányho 6, 900 01 Modra
+421 33 6473221

Ing. Joseph Burza - HAGIEL

Mariánska 12, 811 08 Bratislava
+421 2 52932895; ;421 911 424435

Ing. Juraj Pavlis STAVIKON

Nitrianska 5, 921 01 Piešťany
+421 33 7729039

STAVOPROJEKTING,a.s.

Letná 27, 043 14 Košice 1
+421 55 6332805; 421 905 432877

Prvá slovenská mediálna agentúra - východ, s.r.o.

Moldavská 10, 040 11 Košice
+421 55 6417377

UNI-Ing.Bohumil Gregor

Vihorlatská 2, 949 01 Nitra
+421 37 7335233

JUDr. Eva Paulechová - agentúra E.STA. I

Horná 2040, 022 01 Čadca
+421 41 4333556, 4333558

Iveta Mlynáriková ARETUSA

Fejova 5, 040 01 Košice
+421 903 630204, 0905 520858

Jozef Kostelník - K-print

Odorín 202, 053 22 Odorín
+421 903 565848

PERSON EFEKT SLOVAKIA KOŠICE,s.r.o.

Fejova 14, 040 01 Košice 1
+421 55 6788159

Zdenko Slovák - SLOVELRT

Ladomerská Vieska 21, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6727105

SENSTEEL, s.r.o.

Štefánikova 715, 905 34 Senica
+421 34 6516796

SUNRIED corporation, s.r.o.

Boriny 1384/42, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5525281

Žrebčinec Šamorín, štátny podnik

Kasárenská, 931 01 Šamorín
+421 31 5622066

Ing. Elemír Török - elóKONCERT

Korzo Bélu Bartóka 18, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5516342-4

Štefan Németh - NEOF

Veľké Dvorníky 194, 929 01 Veľké Dvorníky
+421 31 5526785; +421 918 898362

Team Training s.r.o.

Krížna 36, 931 01 Šamorín
+421 31 5624492

Zuzana Csóková - TRANSFER

Malotejedská 589/21, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5524005

Zoltán Jablonci

Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín
+421 903 414395

Paed. Dr. Oliver Juhari ATRIUM MEDICAR

Farská 17, 949 01 Nitra
+421 37 6525482

Duška Jaroslav

Na hôrke 11, 949 01 Nitra
+421 37 7732085

Mgr.Roland Nagy RONA

Farská 12, 949 01 Nitra
+421 37 6513534

Zoltán Tánczos

Horné Saliby 236, 925 03 Horné Saliby
+421 31 7851941

Ing. Robert Ravinger AUTOBAZÁR RAVINGER

Železničiarska 1, 949 01 Nitra
+421 37 6523226

CENT spol. s r.o.

Pohranice 184, 951 02 Pohranice
+421 37 7871257

Ing. Cyril Poledník PARS

Pražská 2, 949 11 Nitra
+421 37 6517213

DOMUS EUROPA COMMUNICATIONS, s.r.o.

Wilsonovo nábrežie 106, 949 01 Nitra
+421 37 7414453

L.D. spol. s r.o.

Čajkovského 7, 949 1 Nitra
+421 905 429933

MILA,v.o.s.

Kapitána Nálepku 63, 934 60 Levice
+421 (036) 6342078

Mantler SK s.r.o.

Bratislavská cesta 807/10, 926 12 Sereď
+421 31 7021350

BM Velo,s.r.o.

č.559, 935 25 Nová Dedina
+421 (036) 6389468

EXPERTA,s.r.o.

Štefánikova 15, 949 01 Nitra
+421 (0905) 469959

IOM-služby v poisťovníctve

Budovateľská 1121, 925 22 Veľké Úľany
+421 (031) 7803883

KOSKO-Ing.Peter Štefan

Ku bratke 28, 934 01 Levice
+421 (036) 6224126

Michelle Production International

č.1182, 951 35 Veľké Zálužie
+421 (037) 6592548

Macák Július,Ing.

č.111, 935 87 Domadice
+421 (036) 6399234