Hospodárske komory, medzinárodné

Zobraziť len kraj

Nájdených 21 firiem

Slovensko-japonská obchodná komora

Račianska 22/A, 831 02 Bratislava
+421 2 20289971

HSSR Švajčiarsko - Slovenská obchodná komora

Michalská 12, 811 01 Bratislava
+421 903 476538

Britská obchodná komora v Slovenskej republike

Sedlárska 5, 811 01 Bratislava
+421 2 52920371

Slovensko-poľská obchodná komora

Hálkova 31, 010 01 Žilina
+421 41 7235102

Americká obchodná komora v Slovenskej republike

Rybné námestie 1, 813 38 Bratislava
+421 2 54640534

SLOVENSKO ČÍNSKA OBCHODNÁ KOMORA SINACO

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
+421 2 54131225

Potravinárska komora Slovenska

Einsteinova 23, Digital Park, 851 01 Bratislava
+421 2 44450045

Slovensko-ruská obchodná komora

Dunajská 4, 814 81 Bratislava
+421 2 52965488

Hispánsko-slovenská obchodná komora

Laurinská 2, 811 01 Bratislava
+421 2 52493005

Rusko-európska obchodná komora

Pribinova 25, 830 08 Bratislava
+421 907 167714

Slovensko-austrálska obchodná komora

Zámocká 30, 811 01 Bratislava
+421 2 59200291

Kanadsko - Slovenská obchodná komora

Mariánska 12, 811 08 Bratislava
+421 2 52932895

Slovensko - Nemecká obchodná a priemyselná komora

Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
+421 2 20655533

Izraelská obchodná komora na Slovensku

Leškova 7, 811 04 Bratislava
+421 907 723400

Slovensko-turecká obchodná a priemyselná komora

Námestie SNP 23/28, 811 01 Bratislava
+421 2 52621520

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Gorkého 9, 816 03 Bratislava
+421 2 54131228

Francúzsko-slovenská obchodná komora

Partizánska 2, 811 03 Bratislava
+421 2 59103411

Taliansko-Slovenská obchodná komora

Michalská 7, 811 01 Bratislava
+421 2 59103700

Slovensko-rakúska obchodná komora

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
+421 2 63536787

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
+421 2 50217102