Ambasády, konzuláty, diplomati

Nájdených 279 firiem

Švajčiarske veľvyslanectvo

Tolstého 9, 811 06 Bratislava
+421 2 59301111

Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky

Panská 14, 811 01 Bratislava
+421 2 52961474

Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva

Panská 27, 816 06 Bratislava
+421 2 59300200

Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky

Jančova 5, 811 02 Bratislava
+421 2 62250152

Veľvyslanectvo Fínskej republiky

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
+421 2 59805111

Veľvyslanectvo Írska

Mostová 2, 811 02 Bratislava
+421 2 59309611

Veľvyslanectvo Japonska

Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava
+421 2 59800100

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Palisády 29, 811 06 Bratislava
+421 2 59100100

Veľvyslanectvo Portugalskej republiky

Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
+421 2 20768454

Veľvyslanectvo Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov

Kapitulská 9, 811 01 Bratislava
+421 2 54131296

Veľvyslanecto Gruzínskej republiky

Michalská 9, 811 01 Bratislava
+421 2 54646484

Veľvyslanecto Brazílskej federatívnej republiky

Palisády 47, 811 06 Bratislava
+421 2 32181400

Veľvyslanectvo Irackej republiky

Korabinského 3, 811 02 Bratislava
+421 2 54131466

Veľvyslanectvo Izraelského štátu

Slávičie údolie 106, 810 00 Bratislava
+421 2 54410556

Veľvyslanectvo Kórejskej republiky

Dunajská 4, 811 08 Bratislava
+421 2 33070711

Veľvyslanectvo Palestínskeho štátu

Červeňova 15, 811 03 Bratislava
+421 2 52621116

Veľvyslanectvo Svätej stolice Apoštolská nunciatúra

Nekrasovova 17, 811 04 Bratislava
+421 2 54793528

Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie

Tolstého 9, 811 06 Bratislava
+421 2 59301111

Veľvyslanectvo Angolskej republiky

Mudroňova 47, 811 03 Bratislava
+421 2 54412164

Apoštolská nunciatúra (Svätá stolica)

Nekrasovova 17, 811 04 Bratislava
+421 2 54793528

Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva

Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava
+421 2 57101211

Veľvyslanectvo Bulharskej republiky

Kuzmányho 1, 811 06 Bratislava
+421 2 54415308

Veľvyslanectvo Českej republiky

Hviezdoslavovo námestie 8, 810 00 Bratislava
+421 2 59203301

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky

Jančova 8, 811 02 Bratislava
+421 2 62804291

Ambasade de France en Slovaquie - Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

Hlavné námestie 7, 811 01 Bratislava
+421 2 59347111

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava
+421 2 52625081

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky

Mišíkova 21, 811 06 Bratislava
+421 2 57202091

Veľvyslanectvo Indie

Dunajská 4, 811 08 Bratislava
+421 2 52962915

Veľvyslanectvo Indonézskej republiky

Brnianska 31, 811 04 Bratislava
+421 2 54419886

Veľvyslanectvo Srbskej republiky

Búdková 38, 811 04 Bratislava
+421 2 54431927

Veľvyslanectvo Kubánskej republiky

Somolického 1/A, 811 05 Bratislava
+421 2 32661440

Veľvyslanectvo Maďarska

Sedlárska 3, 814 25 Bratislava
+421 2 59205200

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko

Hviezdoslavovo námestie 10, 811 02 Bratislava
+421 2 59204400

Veľvyslanectvo Poľskej republiky

Hummelova 4, 811 03 Bratislava
+421 2 59490211

Veľvyslanectvo Rakúskej republiky

Ventúrska 10, 811 01 Bratislava
+421 2 59301500

Veľvyslanectvo Rumunska

Fraňa Kráľa 11, 811 05 Bratislava
+421 2 52491665

Veľvyslanectvo Ruskej federácie

Godrova 4, 811 06 Bratislava
+421 2 54415823

Veľvyslanectvo USA

Hviezdoslavovo námestie 4, 811 02 Bratislava
+421 2 54430861

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva

Prepoštská 2090/10, 811 01 Bratislava
+421 2 54415726

Veľvyslanectvo Talianskej republiky

Palisády 49, 811 06 Bratislava
+421 2 59800011

Veľvyslanectvo Tureckej republiky

Holubyho 11, 811 03 Bratislava
+421 2 59490900

Veľvyslanestvo Ukrajiny v SR

Radvanská 35, 811 01 Bratislava
+421 2 59202810

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

Palisády 29, 811 06 Bratislava
+421 2 54431718

Veľvyslanectvo Slovinska

Moyzesova 4, 811 05 Bratislava
+421 2 57267700

Veľvyslanectvo Helénskej republiky

Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava
+421 2 54434143

Alcatel-Lucent Slovakia a.s.

Vyšné Fabriky 739, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 5206111