Ing. Zdenek Králik

Prúdová 532/13

914 42, Horné Sŕnie

  • +421 903 240 368
www.poistenie.yw.sk

Predmet činnosti firmy Ing. Zdenek Králik

Poistenie nehnuteľného majetku, poistenie hnuteľného majetku, havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie (PZP), poistenie zodpovednosti cestného dopravcu (CMR), poistenie prepravy zásielok , poistenie kabotáže v cestnej doprave, poistenie tankovacích (platobných) kariet, poistenie všeobecnej zodpovednosti podniku, poistenie profesijnej zodpovednosti, poistenie zodpovednosti zamestnanca, poistenie zodpovednosti za výrobok, poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na životnom prostredí, poľnohospodárske poistenie, poistenie právnej ochrany, poistenie požiarneho prerušenia prevádzky, poistenie proti požiaru a ostatným vecným škodám, poistenie pohľadávok, poistenie manažérov, životné poistenie, úrazové poistenie, cestovné poistenie, poistenie .....

Ďalšie informácie o firme Ing. Zdenek Králik

  • IČO : 41630858