Spoločná zdravotná poisťovňa a.s.

Ondavská 3

820 05, Bratislava

  • +421 2 50266357 Odbor zdravotný
www.szp.sk

Predmet činnosti firmy Spoločná zdravotná poisťovňa a.s.

Ďalšie informácie o firme Spoločná zdravotná poisťovňa a.s.

  • IČO : 35936835