Združenie zdravotných poisťovní SR

Limbová 2

833 43, Bratislava

  • +421 2 54776071
www.zzpsr.sk

Predmet činnosti firmy Združenie zdravotných poisťovní SR

Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky je dobrovoľným, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením zdravotných poisťovní na území Slovenskej republiky, ktorého cieľom je zabezpečovať pre svojich poistencov čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť a ochraňovať ich záujmy

Ďalšie informácie o firme Združenie zdravotných poisťovní SR

  • IČO : 31745059