Slovenské lodenice Komárno, a.s.

Roľníckej školy 1519

945 01, Komárno

  • +421 35 7752670
www.slkb.sk

Predmet činnosti firmy Slovenské lodenice Komárno, a.s.

Stavby viacúčelových nákladných lodí, nákladných lodí na hromadný náklad a technických plavidiel do maximálnej nosnosti 6 000 dwt

Ďalšie informácie o firme Slovenské lodenice Komárno, a.s.

  • IČO : 35796812