S & K KONTAKT spol. s r.o.

Púchovská 16

831 0, Bratislava

  • +421 (02) 44883075
www.skkontakt.cz

Predmet činnosti firmy S & K KONTAKT spol. s r.o.

Maloobchod, predaj: - obchodné zariadenie - etiketovací a textilný program - nárezové stroje - obchodné a priemyselné váhy - regále - chladiace a mra

Ďalšie informácie o firme S & K KONTAKT spol. s r.o.

  • IČO : 31341713