Klub potápačov AMFORA Šaľa,združenie

Agátová 64

925 81, Diakovce

  • +421905627133
www.potapacisala.sk

Predmet činnosti firmy Klub potápačov AMFORA Šaľa,združenie

Činnosť:
- práce pod vodou
- plavecký program - kurz pre deti predškolského
a školského veku (kurz plávania)
- potápačský program - kurz pre deti o

Ďalšie informácie o firme Klub potápačov AMFORA Šaľa,združenie

  • IČO : 35602112