STATIS, s.r.o.

Starhradská 12

851 05, Bratislava 5

Predmet činnosti firmy STATIS, s.r.o.

Školenia: -finančné analýzy -štatistické metódy v procesoch riadenia kvality -štatistické metódy v marketingovom prieskume -finančno statistická analý

Ďalšie informácie o firme STATIS, s.r.o.

  • IČO : 35780266