Fimet Slovakia, s.r.o.

Družstevná 2

916 0, Stará Turá

  • +421 (032) 7760093

Predmet činnosti firmy Fimet Slovakia, s.r.o.

Služby: - vedenie účtovníctva - spracovanie údajov - služby súvisiace s prevádzkou počítačov - inštalovanie software

Ďalšie informácie o firme Fimet Slovakia, s.r.o.

  • IČO : 36315087