ECM MONITORY, spol. s r.o.

Floriánska 16

040 01, Košice 1

  • +421 (055) 6227363

Predmet činnosti firmy ECM MONITORY, spol. s r.o.

Predaj: -prístrojová technika a systémy na meranie emisného znečistenia ovzdušia -prístroje na sledovanie zloženia plynov a kvapalín

Ďalšie informácie o firme ECM MONITORY, spol. s r.o.

  • IČO : 31680372

Klasifikácia a odbory firmy ECM MONITORY, spol. s r.o.