Patrik Petráško - Car & Home Security

Ťačevská 28

085 0, Bardejov

Predmet činnosti firmy Patrik Petráško - Car & Home Security

Dodávka, montáž: - zabezpečovacie systémy (objekty, budovy): -- kontroly vstupu - garážové brány na ovládanie - videotelefóny (videovrátniky) - priemy

Ďalšie informácie o firme Patrik Petráško - Car & Home Security

  • IČO : 40692922