Robinco Slovakia s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 0, Žilina

  • +421 (041) 7635302
www.robinco.sk

Predmet činnosti firmy Robinco Slovakia s.r.o.

Predaj: - kopírovacia, tlačiarenská, banková a poštová technika - KONICA, MINOLTA, RISO, DATA CART, MAPING, PITNEY BO UBS, PLOCKMATICK, LOCHIDA

Ďalšie informácie o firme Robinco Slovakia s.r.o.

  • IČO : 316116300