Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Tomášika 14

979 0, RIMAVSKÁ SOBOTA

  • +421 (047) 5811100

Predmet činnosti firmy Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Ďalšie informácie o firme Regionálny úrad verejného zdravotníctva

  • IČO : 611000