Leik

Magnezitárska 11

040 11, Košice 11

  • +421 (055) 6231607

Predmet činnosti firmy Leik

Meranie,vyhodnocovanie: -emisie a imisie -posúdenie stavu ekológie -nástreky hydrotepelné izolačné hmoty. Zber: -polyuretán. Regenerácia: -ropné

Ďalšie informácie o firme Leik

  • IČO : 10688404

Klasifikácia a odbory firmy Leik