Vojus, a.s.

Robotnícka

017 01, Považská Bystrica

  • +421 42 4308111
www.vojus.sk

Predmet činnosti firmy Vojus, a.s.

Výroba vodorovných rovinných brúsok, CNC sústruhov, strojov pre drotárenský priemysel, strojov pre gumárenský priemysel, jednoúčelových strojov a zariadení

Ďalšie informácie o firme Vojus, a.s.

  • IČO : 31589791

Klasifikácia a odbory firmy Vojus, a.s.