Inšpektorát práce

Hodžova 36

911 04, Trenčín

  • +421 (032) 7441653

Predmet činnosti firmy Inšpektorát práce

IP** Trenčín. Dozor v oblasti BOZP a technických zariadení. Vyšetrovaniepracovných úrazov a havárií,sťažností. Vyšetrovanie:pracovno-právne vzťahy

Ďalšie informácie o firme Inšpektorát práce

  • IČO : 35627620