Roľnícke družstvo PRAMEŇ

Levická

935 87, Santovka

  • +421 (036) 6330641

Predmet činnosti firmy Roľnícke družstvo PRAMEŇ

Výroba: -rastlinná -živočíšna. Vinohradníctvo. Pridružená výroba,tel. 036-6399101: -zinkovanie -farbiace linky -drôtený program

Ďalšie informácie o firme Roľnícke družstvo PRAMEŇ

  • IČO : 195111