ZDRUŽENIE PAŤAN-Práznovský Blažej

Majer 319

951 35, Veľké Zálužie

  • +421 (037) 6592674
www.prazdnovsky.sk