A.A. STÁDIUM SLOVAKIA, s.r.o.

Nám. priateľstva 2172/33, P.O.Box.64

929 01, Dunajská Streda

  • +421 905 436815

Predmet činnosti firmy A.A. STÁDIUM SLOVAKIA, s.r.o.

Diagnostika a meranie chvenia točivých strojov, termovízne merania.

Ďalšie informácie o firme A.A. STÁDIUM SLOVAKIA, s.r.o.

  • IČO : 34138285

Klasifikácia a odbory firmy A.A. STÁDIUM SLOVAKIA, s.r.o.