Dezider Lauko

Veľké Blahovo 60

930 01, Veľké Blahovo

  • +421 903 806011