Paed.Dr. Sándor Patassy - STYLUS

Korzo Bélu Bartóka 788/1

929 01, Dunajská Streda

  • +421 31 5506121; 421 905 418242
www.stylus.sk

Predmet činnosti firmy Paed.Dr. Sándor Patassy - STYLUS

Komplexné služby v oblasti reklamy, reklama, tlač; návrhy a realizácia reklamy; grafické práce, počítačová grafika; firemné značky, tabule

Ďalšie informácie o firme Paed.Dr. Sándor Patassy - STYLUS

  • IČO : 32329342
  • Korzo Bélu Bartóka 788/1
    929 01 Dunajská Streda
  • +421 31 5506121; 421 905 418242
    +421
  • +421 31 5529203
  • Len aplikácie LightData