GEO, spol s r.o.

Tehelná 48

949 01, Nitra

  • +421 37 6513750

Predmet činnosti firmy GEO, spol s r.o.

Zabezpečenie výstavby podzemných stien, vrtných a injekčných prác, odvodňovania hornín a zemín, flexibilného paženia stavebných jám, mikropilótov a veľkoprofilových pilótov; vykonávanie inžiniersko-geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, prieskumu geofaktorov životného prostredia, vrtné práce, vŕtanie studní, geologické práce

Ďalšie informácie o firme GEO, spol s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 37 6582041
  • IČO : 31432727
  • DIČ : SK2020409413
  • Počet zamestnancov : 8
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992