SK - FOTOS, s.r.o.

Rosinská cesta 8386/17B

010 08, Žilina

  • +421 41 5075030
www.sk-fotos.sk

Predmet činnosti firmy SK - FOTOS, s.r.o.

Spracovávanie termoplastov technológiou vstrekovania (vstrekovanie plastov) a vyfukovania - technické výstreky s uplatnením v stavebníctve, strojárenstve a elektrotechnickom priemysle. Dominantné miesto zaberajú výstreky krytov pre osvetľovaciu techniku vrátane doplnkov, taktiež výrobky používané pri výrobe a regenerácii železničných podvalov; dovoz osvetľovacích zariadení

Ďalšie informácie o firme SK - FOTOS, s.r.o.

  • IČO : 36400696
  • DIČ : SK2020133654
  • Počet zamestnancov : 27
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2000
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno