OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Kukuričná 8

832 48, Bratislava

  • +421 2 58102411
www.ovb.sk

Predmet činnosti firmy OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Sprostredkovanie životného a majetkového poistenia pre občanov

Ďalšie informácie o firme OVB Allfinanz Slovensko a. s.

  • Ďalší telefón : +421 2 58102412
  • IČO : 31361358
  • DIČ : SK2020352719
  • Počet zamestnancov : 8
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992