PANTHER Trading SK, a.s.

Mlynské nivy 73

827 99, Bratislava

  • +421 2 58247327
www.panther.sk

Predmet činnosti firmy PANTHER Trading SK, a.s.

Distribúcia CD a DVD hudobných nosičov

Ďalšie informácie o firme PANTHER Trading SK, a.s.

  • IČO : 31625665
  • DIČ : SK2020461597
  • Počet zamestnancov : 15
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1994
  • Dovozca : Áno