Izomedact, spol. s r.o.

Oravská 7

821 09, Bratislava

  • +421 2 55563055
www.izomedact.sk

Predmet činnosti firmy Izomedact, spol. s r.o.

Distribúcia rádiofarmák, rádiochemikálií, rádiodiagnostík, diagnostík, laboratórnych prístrojov, laboratórneho a medicínskeho nábytku; predaj špeciálnej laboratórnej techniky - plnoautomatických imunochemických automatov; servis špecialnej zdravotníckej a laboratórnej techniky; preprava nebezpečných materiálov; predaj výpočtovej techniky

Ďalšie informácie o firme Izomedact, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 55565641
  • IČO : 31386555
  • DIČ : SK2020321028
  • Počet zamestnancov : 4
  • Dátum vzniku : 12. Jan 1995
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno