AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

Na letisko, Letisko Poprad - Tatry

058 98, Poprad

  • +421 52 7761911
www.ate.sk

Predmet činnosti firmy AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

Zabezpečovanie medzinárodnej a vnútroštátnej nepravidelnej leteckej dopravy, leteckej záchrannej služby, stavebno-montážnych prác vrtuľníkmi, leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, filmovania a leteckého snímkovania, leteckej kontroly energovodov, vyhliadkových, reklamných a propagačných letov, aerotaxi

Ďalšie informácie o firme AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

  • IČO : 00697516
  • DIČ : SK2020512934
  • Počet zamestnancov : 93
  • Dátum vzniku : 04. Apr 1991
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno