K - TEST, s.r.o.

Letná 40

042 60, Košice

  • +421 55 6253633
www.ktest.sk

Predmet činnosti firmy K - TEST, s.r.o.

Obchod: presné meracie systémy fyzikálnych a chemických veličín; meracie systémy výšky hladiny kvapalín, sypkých a pevných materiálov, tlakov a diferenčných tlakov v technologických procesoch; posudky, expertízy, štúdie a tepelné výpočty v oblasti elektrotepelných zariadení

Ďalšie informácie o firme K - TEST, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 522488
  • IČO : 31733671
  • DIČ : SK2020483311
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1995
  • Dovozca : Áno

Klasifikácia a odbory firmy K - TEST, s.r.o.