Exportno-importná banka Slovenskej republiky

Grösslingová 1

813 50, Bratislava

  • +421 2 59398111
www.eximbanka.sk

Predmet činnosti firmy Exportno-importná banka Slovenskej republiky

Hlavnou úlohou EXIMBANKY SR je podpora zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských tovarov a služieb a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím, a to v súlade s požiadavkami štátnej zahraničnej, zahraničnoobchodnej, finančnej, hospodárskej a menovej politiky. Hlavné aktivity EXIMBANKY SR sú najmä financovanie vývozných a dovozných úverov, poisťovanie a zaisťovanie vývozných úverov a poskytovanie záruk

Ďalšie informácie o firme Exportno-importná banka Slovenskej republiky

  • Ďalší telefón : +421 2 59398205
  • IČO : 35722959
  • DIČ : SK2020990796
  • Počet zamestnancov : 94
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996
  • Poskytovateľ služieb : Áno