Štátna plavebná správa

Prístavná 10

821 09, Bratislava

  • +421 2 33300233
www.sps.sk

Predmet činnosti firmy Štátna plavebná správa

Plnenie špecifických úloh vo vodnej doprave, vnútrozemskej plavbe v oblasti plavebnej bezpečnosti, vodných ciest, technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, odborného šetrenia plavebných nehôd, lodných posádok, vyberanie úhrady náhrad za používanie verejných prístavov a ďalšie súvisiace činnosti

Ďalšie informácie o firme Štátna plavebná správa

  • Ďalší telefón : +421 2 33300200
  • IČO : 00003361
  • Počet zamestnancov : 85
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1963