Zurich Insurance Public Limited Company, organizačná zložka

Námestie 1. mája 18

811 06, Bratislava

  • +421 2 32155519
www.zurichslovakia.com

Predmet činnosti firmy Zurich Insurance Public Limited Company, organizačná zložka

Komplexné poistenie pre motorové vozidlá, domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu

Ďalšie informácie o firme Zurich Insurance Public Limited Company, organizačná zložka

  • IČO : 36725048
  • DIČ : SK2022310983
  • Počet zamestnancov : 200
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2006
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Zurich Insurance Public Limited Company, organizačná zložka