SIMTECH group, s.r.o.

Tomčany 9925/59

036 01, Martin

  • +421 911 221964
www.simtechgroup.sk

Predmet činnosti firmy SIMTECH group, s.r.o.

Konštrukčné a technologické práce pre oblasť strojárenskej výroby; zabezpečenie výroby nových upínačov a technologických zariadení vrátane ich renovácií s aplikovaním progresívnych prvkov ako sú pneumatické a hydraulické systémy pohonov; zabezpečenie zákazkovej výroby výrobkov z kovu bežne používanými technológiami v oblasti strojárenskej výroby s využitím aj strojov CNC riadených a nekonvenčných technológií; zabezpečenie výroby a opráv induktorov pre indukčné kalenie; nákup a predaj použitých obrábacích, tvárniacich strojov a ostatných zariadení pre kovospracujúci priemysel

Ďalšie informácie o firme SIMTECH group, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 911 221964
  • IČO : 44526784
  • DIČ : SK2022755724
  • Počet zamestnancov : 1
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2008