Infra Services, a. s.

Hraničná 10

821 05, Bratislava

  • +421 2 32607222
www.infraservices.sk

Predmet činnosti firmy Infra Services, a. s.

Výstavba, opravy a údržba vodovodných a stokových sietí; vývoz odpadovej vody (žumpy); dovoz pitnej vody; výmeny vodomerov

Ďalšie informácie o firme Infra Services, a. s.

  • Ďalší telefón : +421 2 32607205
  • IČO : 43898190
  • DIČ : SK2022506684
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2006