BB ARCHÍV s.r.o.

Janka Kráľa 3

974 01, Banská Bystrica

  • +421 48 4145524
www.bbarchiv.sk

Predmet činnosti firmy BB ARCHÍV s.r.o.

Uloženie a správa registratúrnych záznamov právnických a fyzických osôb (podnikateľov), u ktorých dochádza k zániku likvidáciou alebo konkurzom; archivácia záznamov spoločností podľa ich požiadaviek; prenájom kancelárskych a obchodných priestorov

Ďalšie informácie o firme BB ARCHÍV s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 903 279321
  • IČO : 36619213
  • DIČ : SK2021738477
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2002
  • Poskytovateľ služieb : Áno