ADP, s.r.o.

Trenčianska 460

020 01, Púchov

  • +421 42 4650711
www.adp.sk

Predmet činnosti firmy ADP, s.r.o.

Cestná nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná: preprava tovarov plachtovými súpravami preprava potravín chladiarenskými a mraziarenskými vozidlami
Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo ucelených zásielok
Prekládky tovarov z vozidla na vozidlo
Prekládky tovarov z vagóna na vozidlo a naopak

Ďalšie informácie o firme ADP, s.r.o.

  • IČO : 31575005
  • DIČ : SK2020441247
  • Počet zamestnancov : 100
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991
  • Výrobca : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno