KVANT spol. s r.o.

MFF UK, Mlynská dolina

842 48, Bratislava

  • +421 2 65411353
www.kvant.sk

Predmet činnosti firmy KVANT spol. s r.o.

Výroba a predaj: lasery, laserové systémy, mikroskopy, kamery, projektory, učebné pomôcky, CCD systémy prepojené s PC, optické meracie zariadenia, laserové dátové prenosové systémy

Ďalšie informácie o firme KVANT spol. s r.o.

  • IČO : 31398294
  • DIČ : SK2020330565
  • Počet zamestnancov : 20
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno