Marsh s.r.o.

Laurinská 3

811 01, Bratislava

  • +421 2 59205422
www.marsh.com

Predmet činnosti firmy Marsh s.r.o.

Sprostredkovanie poistenia pre právnické osoby, identifikácia a analýza podnikateľských rizík, poskytovanie poradenstva a riadenie rizík, služby v oblasti kontroly a financovania rizík

Ďalšie informácie o firme Marsh s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 59205411
  • IČO : 31383343
  • DIČ : SK2020807591
  • Počet zamestnancov : 15
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Poskytovateľ služieb : Áno