diadex s.r.o.

Turbínová 1

831 04, Bratislava

  • +421 2 44630664
www.diadex.sk

Predmet činnosti firmy diadex s.r.o.

Predaj: diamantové nástroje a stroje na delenie a brúsenie materiálov

Ďalšie informácie o firme diadex s.r.o.

  • IČO : 35868171
  • DIČ : SK2020240805
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2002
  • Dovozca : Áno