Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Grösslingová 77

824 68, Bratislava

  • +421 2 59275111
www.wustenrot.sk

Predmet činnosti firmy Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Špecializovaná banka bez povolenia na vykonávanie činnosti v devízovej oblasti; finančné poradenstvo a služby; stavebné úvery a medziúvery; životné a rizikové poistenie

Ďalšie informácie o firme Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

  • IČO : 31351026
  • DIČ : SK2020806304
  • Počet zamestnancov : 125
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992