KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17

811 05, Bratislava

  • +421 2 48210511
www.kpas.sk

Predmet činnosti firmy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Poisťovníctvo - životné poistenie, poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku a za spôsobenú škodu, poistenie strojov na lom stroja, poistenie vnútroštátnej a zahraničnej prepravy, cestovné a banko-poistenie

Ďalšie informácie o firme KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

  • Ďalší telefón : +421 800 112222
  • IČO : 31595545
  • DIČ : SK2021097089
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1993

Klasifikácia a odbory firmy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group