Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Rajská 7

811 08, Bratislava

  • +421 2 32336311
www.atradius.sk

Predmet činnosti firmy Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Komplexná poistná ochrana pohľadávok; všestranné riešenia v oblasti upisovania finančných rizík a preverovania ako trhových segmentov

Ďalšie informácie o firme Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu

  • IČO : 50617168
  • Dátum vzniku : 24. Nov 2016
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu