H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.

Zvolenská cesta 20

974 01, Banská Bystrica

  • +421 905 785550
www.htest.sk

Predmet činnosti firmy H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.

Predaj prístrojov aj komplexných systémov pre meranie elektrických a neelektrických veličín, telekomunikačných a dátových sietí - oscilometre, multimetre, zber dát, napájacie zdroje, logické analyzátory, LCR metre, generátory signálov, spektrálne analyzátory, obvodové analyzátory, GPIB komunikácia, optické merania

Ďalšie informácie o firme H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 917 765249
  • IČO : 36049964
  • DIČ : SK2020089511
  • Počet zamestnancov : 3
  • Dátum vzniku : 15. Aug 2001
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno