Generali Poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A

841 04, Bratislava

  • +421 850 111117
www.generali.sk

Predmet činnosti firmy Generali Poisťovňa, a. s.

Služby z oblasti životného a neživotného poistenia - poistenie vo viac ako 80 pobočkách celej SR

Ďalšie informácie o firme Generali Poisťovňa, a. s.

  • Ďalší telefón : +421 2 58276666
  • IČO : 35709332
  • DIČ : SK2021000487
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996

Klasifikácia a odbory firmy Generali Poisťovňa, a. s.