DATRON-TECHNOLOGY s.r.o.

A. Hlinku 2

962 11, Detva

  • +421 45 5458480
www.datron.sk

Predmet činnosti firmy DATRON-TECHNOLOGY s.r.o.

Komplexné riešenia v oblasti meraní dynamiky cestných a koľajových vozidiel; dodávky snímačov na meranie dráhy, rýchlosti, teploty, zrýchlenia, tlaku; systémy pre vyhodnotenie nameraných dát; predaj CNC obrábacích a nanášacích systémov

Ďalšie informácie o firme DATRON-TECHNOLOGY s.r.o.

  • IČO : 31627862
  • DIČ : SK2020473752
  • Počet zamestnancov : 4
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1994
  • Dovozca : Áno