TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Priemyselná 3

042 99, Košice

  • +421 55 6227586
www.termostav-mraz.sk

Predmet činnosti firmy TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Žiarotechnické práce; tepelné, chladové, povlakové a ostatné izolácie; výstavba, oprava a odborné obhliadky priemyselných komínov

Ďalšie informácie o firme TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

  • Ďalší telefón : +421 55 6227587
  • IČO : 31681255
  • DIČ : SK2020485896
  • Počet zamestnancov : 159
  • Dátum vzniku : 28. Nov 1993
  • Výrobca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno