All Sped, s.r.o.

Pri mlyne 5

080 01, Prešov

  • +421 51 7710276
www.allsped.sk

Predmet činnosti firmy All Sped, s.r.o.

Výroba a preprava ropných produktov na Slovensku, a to najmä základových olejov (základové oleje SN 80-100-150-200-350-500-650–Bright Stock a hydrokrakované základové oleje - skupina III)

Ďalšie informácie o firme All Sped, s.r.o.

  • IČO : 36481971
  • DIČ : SK2020009706
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2001
  • Výrobca : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno