GIROCHEM, s.r.o.

Poľnohospodárska 1259

013 01, Teplička nad Váhom

  • +421 41 5621736
www.girochem.sk

Predmet činnosti firmy GIROCHEM, s.r.o.

Výroba chemicky čistých a farmaceutických chemikálií v kvalite p.a., Ph.Eur. (základné anorganické a organické soli sodné, draselné, amónnne - fosforečnany, sírany, dusičnany, dusitany, octany, citrany) a chemické špeciality (strieborné, ortuťnaté a olovnaté soli)

Ďalšie informácie o firme GIROCHEM, s.r.o.

  • IČO : 36410110
  • DIČ : SK2020100390
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2002