Insurance Service, s.r.o.

Karadžičova 8/A

821 08, Bratislava

  • +421 911 320135

Predmet činnosti firmy Insurance Service, s.r.o.

Poradenstvo v oblasti riadenia rizík a poistenia; audit poistenia; príprava optimálneho poistného programu; podpora a asistencia pri likvidácii poistných udalostí; poskytovanie aktuálnych informácií o poistnom trhu; konzultačné služby v oblasti poistenia; organizácia seminárov v oblasti poistenia a riadenia rizika

Ďalšie informácie o firme Insurance Service, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 911 508434
  • IČO : 35715634
  • DIČ : SK2020971821
  • Dátum vzniku : 21. Apr 1997
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Insurance Service, s.r.o.